Du er her: 
lørdag16sep2017

Kirkehøjskole: Hvorfor taler vi dansk ? - Reformationen og sproget

lørdag16sep2017 kl. 09:00 - 12:00

Hvorfor taler vi dansk ? - Reformationen og sproget
Ved Marita Akhøj Nielsen, ledende redaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og redaktør for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Selvfølgelig taler vi dansk i Danmark, hvad ellers – vil de fleste nok sige. Måske er vi bange for den engelske indflydelse, men for alvor tror vi ikke, at der kan tales andet end dansk i vores land.
Men det er ingen selvfølge. For 500 år siden var dansk ét blandt flere sprog i Danmark. I kirken og blandt de lærde var latin enerådende. Mange af landets indbyggere havde slet ikke dansk som modersmål. De talte plattysk, norsk, islandsk eller færøsk. Plattysk stod meget stærkt. Det var handelssproget i hele Østersøområdet, og næsten alle danskere forstod plattysk. Så dansk var trængt. Men reformationen ændrede situationen. For Luther var alle kristne lige for Gud. Det var vigtigt, at alle kunne forstå, hvad kristendommen gik ud på. Derfor skulle bibelen oversættes til dansk, og der skulle synges danske salmer ved gudstjenesterne. På den måde blev Luthers 95 teser fra 1517 en af grundene til, at vi taler dansk i dag – selv om de var på latin og slet ikke handlede om sprog.

Sted: Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde