Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Sankt Jørgesbjerg Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
 Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
 Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Konfirmationsforberedelse

Målet med undervisningen i Sankt Jørgensbjerg Kirke er, at støtte konfirmandernes vækst i tro, håb og kærlighed samt at lade dem opleve dybden i det kirkelige fællesskab. 

Vi taler sammen om Gud og Jesus, og sætter ord på, hvad vi tror på. Vi arbejder kreativt gennem musik, drama og små kunstneriske projekter. Vi fortæller bibelhistorier, diskuterer etik og moral, og søger i det hele taget at fremme de unge menneskers erfaringer med at tale om - tænke over og gøre troen.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation.

Hvornår er konfirmationen?

Alle konfirmations datoer ligger fast. St. Bededag, Kr. Himmelfart,samt lørdag efter begge disse dage.

  1. Hver familie/konfirmand vælger selv hvilken dag de ønsker.

  2. Hvis mange vælger den samme dag, bliver der flere konfirmationer samme formiddag. Klokkeslettet for selve konfirmationen meldes først endeligt ud i januar, det år hvor konfirmanden skal konfirmeres. Men man kan altså regne med den dato, som man vælger.

  3. Det er en god idé at vælge konfirmationsdato ved indskrivningen.

 

 

Indskrivning til konfirmation

xxx