Kirkehøjskole

Kirkerne i Roskilde Kommune afholder kirkehøjskole. Der kommer et nyt program halvårligt, og hver sæsonen består af fire foredrag, som du i starten af sæsonen (januar/august) køber dig adgang til. Du kan købe sæsonkortet på kirkekontoret.

Temaet for foråret 2018 er: Aldrig mere krig? 100 år efter 1918.

Praktiske oplysninger

Hver gang er kurset fra kl. 9.00 til 12.00.
Fra kl. 8.45 vil der være en kop morgenkaffe og lidt brød.
Der vil være en pause undervejs efter aftale med foredragsholderen.

Tilmelding gælder hele forløbet (4 gange) og koster 300 kr. per person.
Tilmelding kan ske fra 1. januar til 19. januar 2018.
Tilmelding med oplysning om sogn skal foretages til Ulla Christensen på mail:
Ullachr@mail.tele.dk eller telefon: 24 27 30 80.

Husk at tilmelde jer pr. mail eller telefonisk før I indbetaler.

Betaling sker via indbetaling til bank på:
Reg. nr. 9173 - Konto nr. 342 945 8404.
HUSK at skrive ”Kirkehøjskoleog dit / jeres navn.
Vil man betale kontant, kan det undtagelsesvist ske på den første højskoledag.

Kirkehøjskolen forår 2018

J. F. Willumsen - Krigsinvalider.

3. februar 2018:
Konventhuset, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde:

Historiker og forfatter, Henrik Jensen
Første verdenskrig som brud i den europæiske kultur

Efter et relativt fredeligt 19. århundrede lagde det 20. århundrede ud med en verdenskrig, som blev den største katastrofe i det vestlige menneskes selvforståelse. Første verdenskrig blev et vandskel, der opdelte bevidstheden i et markant før og efter. Med George Orwells ord forandrede den med ét slag "hele livsånden og tempoet, folk fik et nyt livssyn, som genspejlede sig i deres politiske opførsel, deres manerer, arkitektur, litteratur og alt andet."
Siden skulle det vise sig, at krigen åbnede for en sand Pandoras æske af ulykker: den russiske revolution, fascisme, nazisme, anden verdenskrig, holocaust, atombombe osv.
I 2018 er det 100 år siden første verdenskrig ophørte. Vi befinder os mentalt set stadig i kølvandet på den europæiske katastrofe 1914-45, plaget af forestillingen om katastrofens genkomst.

3. marts 2018:
Sankt Jørgensbjerg sognegård, Møllehusvej 120, 4000 Roskilde:

Hærprovst Thomas Beck
Kristendom og krig

Når danske soldater ikke velsigner våben, som man ellers har kunnet se det i DR’s dramaserie ”Herrens Veje”, skyldes det vores evangelisk-lutherske teologi. Martin Luthers reformation af kirken betød nemlig også et fornyet syn på forholdet mellem kristendom og krig. Store tænkere har i det hele taget igennem kristendommens 2000 årige historie forholdt sig til statens voldsmonopol, såvel som den etik, der knytter sig til krig. Måske endnu mere interessant har man naturligvis også forholdt sig til, om man som kristen kan bære våben og slå ihjel i krig. I den sammenhæng reflekterer Martin Luther over det oplagte spørgsmål, om en soldat også kan have Guds nåde, når nu de ti bud slår fast, at det er en synd at slå ihjel. Med en forholdsvis kort gennemgang af dette store emne vil Thomas Beck, der er hærprovst for vores feltpræster, berette om den måde, som disse tanker har indflydelse på danske soldater og dansk krigsførelse i dag. Dette vil ske ved helt konkrete fortællinger fra hans eget virke som feltpræst og udsendt med danske enheder i internationale missioner.

7. april 2018:
Vindinge sognegård, Tingvej 12, Vindinge, 4000 Roskilde:

Sognepræst Mette Kathrine Grosbøll
Opbrud i teologien

Tiden omkring første verdenskrig var i vid udstrækning præget af tysk liberalteologi, groft sagt en idealistisk fremtidsoptimistisk teologi, der tillagde mennesket evnen til at følge Jesu moralsk ideale eksempel. Dette gav sig udslag i stort kirkeligt ungdomsarbejde, og foredraget vil bl.a. berøre det angloamerikansk inspirerede Danmarks Kristelige Studenterforbund, der på den tidtalte store personligheder som Olfert Ricard, universitetsfolkene Eduard Geismar og Valdemar Ammundsen blandt sine ledere, og Hal Koch, K.E. Løgstrup samt Tidehvervs stiftere blandt sine medlemmer. Fremskridtoptimismen i de liberalteologiske bevægelser stod dog i skærende kontrast til rædslerne fra krigens skyttegrave, og en ny teologi spirede frem, anført af bl.a. den schweiziske reformerte teolog Karl Barth. En kriseteologi, der præsenterede en helt ny forståelse af mennesket og af Gud, som kom til at få enorm betydning for dansk teologi herefter.

5. maj 2018:
Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde:

Overinspektør, seniorforsker Dorthe Aagesen, Statens Museum for Kunst
Billedkunst omkring 1918

1918 markerer både en kulmination og et vendepunkt i dansk kunsthistorie. Aldrig før havde man oplevet en sådan grad af kunstnerisk radikalitet og mod på eksperimenter som i de sidste krigsår. Det var i disse år, dansk modernisme fejrede nogle af sine største triumfer, og moderne formsprog som kubisme og ekspressionisme tiltrak stor opmærksomhed på gallerier og udstillingssteder. 1918 blev samtidig det år, hvor eksperimenterne ebbede ud, og kunstnerne vendte sig mod nye værdier. I foredraget beskrives det gunstige kulturelle klima i Danmark under Første Verdenskrig og den betydning, det fik for billedkunsten. Men også vendepunktet og den reviderede kurs efter krigens afslutning.

 

 

Ingen begivenheder fundet.