Sorggruppe

Sankt Jørgensbjerg Kirke har en sorggruppe, hvor vi mødes og taler åbent om sorgen over tabet af et menneske, som stod os nær.
Når man mister en, man har kær, så forandres livet og hverdagen, og i en periode kan det føles som om, at livet er gået i stykker og ikke er værd at leve. At sørge er en meget lang og personlig proces, og der kan være brug for at vende sine tanker med andre.

Det sker ofte, at man som sørgende får gode og velmenende råd fra familie og venner om at tænke positivt og leve videre, men måske har man allermest brug for at gennemleve smerten og sorgen for at komme videre i livet. Det er naturligt at sørge over et tab, og det er naturligt, at sorgen tager tid og kræfter.

Sorggruppen er et fristed, hvor ens følelser har lov at komme til udtryk, og man møder mennesker, der lytter med forståelse, fordi de selv har været i samme situation og kender til sorgen og savnet.
Der er tavshedspligt i gruppen.

Gruppen mødes i Sognegården, Møllehusvej 120. mandage kl. 13:00 - 15:00 hver tredje uge.
Enhver som har mistet en pårørende er velkommen til at henvende sig for mere information eller for tilmelding hos sogne- og sygehuspræst Mette Munk Bie, e-mail: mmbi@sjk.dk tlf.: 4013 0319

Hent folder om sorggruppens arbejde.

Ny gruppe begynder mandag den 14. januar 2019

Sorggruppe – et tilbud om hjælp i sorgen.

Sorggruppen er for dig, som har mistet en pårørende og nu synes, at sorgen og savnet er tungt at bære.

I sorggruppen mødes vi og taler om det der svært og deler erfaringer med hinanden, så tabet og ensomheden bliver lettere at bære. Og med det håb, at vi med tiden lærer at leve med vores sorg og savn, samtidig med at der er plads til hverdagen og glæden.

Ny gruppe begynder mandag den 14. januar 2019. Vi mødes 6 gange (hver 3. mandag) kl.13-15 i Sognegården på Møllehusvej 120

Gruppen ledes af sogne – og sygehuspræst Mette Munk Bie og diakon og sygeplejerske Freddy Bolding.

Kontakt sognepræst Mette Munk Bie på tlf. 40 13 03 19 eller på mail. mmbi@km.dk, for tilmelding eller yderlig information.

29apr kl. 13:00

Sorggruppe

Se om sorggruppen og tilmelding her

29apr kl. 13:00