Du er her: 
lørdag11nov2017

Kirkehøjskole: Reformationen og musikken

lørdag11nov2017 kl. 09:00 - 12:00

Reformationen og musikken
Ved Sven Rune Havsteen, lektor, ph.d., Afdeling for kirkehistorie, Det teologiske Fakultet, KU.

Den lutherske reformation lagde fra begyndelsen stor vægt på den musikalske dimension af forkyndelsen. Det skyldtes i høj grad Luthers positive indstilling til musik. Luther havde blik for salmesangen som religiøs kommunikationsform og hans produktion af salmer lagde grunden til en rig musikalsk tradition, som også har præget den danske gudstjeneste til i dag. Luthers interesse for musik var teologisk begrundet. Hans musiksyn blev formuleret i en række kortere tekster, som blev normative, og de var med til at legitimere den omfattende brug ikke alene af salmegenren, men også af kunstmusikken i bredere forstand. Foredraget vil præsentere udviklinger af den luthersk orienterede musik-teologi og give eksempler på fremtrædende musikalske genrer og deres transformationer i de lutherske kulturer, fx den åndelige koncert, motetten, kantaten, passionsmusikken (16.-18. årh.). Endelig vil spørgsmålet om, hvorvidt man kan tale om en ”luthersk” musikstil eller æstetik blive berørt.

Sted: Konventhuset, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde