Du er her: 
tirsdag08okt2019

Verdensmål og hverdagsmål

tirsdag08okt2019 kl. 19:30 - 21:30

Hvad betyder Verdensmålene lokalt og globalt?

Hvad kan vi gøre som almindelige mennesker, og hvor kommer kirken ind?

Siden vedtagelsen i 2015 af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling er de kommet højere og højere op på mange dagsordener. I Roskilde er de højt på kommunens dagsorden, og både erhvervsliv og interesseorganisationer arbejder med Verdensmålene. Også i kirkerne dukker verdensmålene op. Der er brug for, at vi taler med hinanden på kryds og tværs om, hvordan verdensmålene kommer til at gøre ”den gode forskel”. Aftens panel styres af forfatter og journalist samt klimaaktivist, Signe Wenneberg, og består af tre nøglepersoner:

 

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage og vand.

Arrangementet sker i samarbejde med ROSA Aftenskole og finder sted i Sankt Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, 4000 Roskilde