Hvad er en andagt og hvad skal den til for?

Andagt er en form for modtagende adfærd, der handler om det ultimative i livet. Det kan være den daglige glæde og taknemmelighed. Det kan være sorgens andagt over noget eller nogen, der ikke er længere. En klagesang kan være et stærkt værn mod meningsløshed. I min familie er der lige født et barn. Den slags store ting kan også gøre én andægtig, når man ser de første billeder.

Hvis der findes en ”ur-andagt” må det være andagten over værensunderet. Det er den, ma føler, når et nyt barn kommer til verden eller når solen står op eller går ned det gyldne farvehav. Det er også andagten over for et stort træ, som står foran én med hele sin værdighed som et synligt symbol på naturens grokraft og vælde.

Men en andagt er mere end blot mødet med det store, på en eller anden måde grænseoverskridende og respektindgydende. En andagt er også noget man gør, men altså gør modtagende, idet man åbner sig for storheden. Storheden kan være og er ikke sjælden underfuld, men den kan også være smertefuld. Eksempelvis når den melder sig i savnet. Men underfuld eller smertefuld, den vækker en ægthed og en følelse af grundfæstet uomtvistelighed i os. Det er derfor, vi har brug for andagt, og det er derfor mennesker alle steder til alle tider har søgt andagt.

Den modtagende adfærd, som en andagt er, er ofte og har altid ofte været forbundet med traditionelle udtryksformer. Musik, sang og bøn, meditation af forskellig slags. Morgenandagten på Danmarks Radios P2 følger et helt fast skema eller ”liturgi”, og sådan er det ofte med andagter. Det faste forløb giver én mulighed for at hvile i ritualet uden at blive forstyrret i åbenheden og modtagelsen af storheden.

På den måde er andagten opbyggende og en del af det vi lever af. En del af det daglige brød. Den del der giver os liv i ånden.

Ingen begivenheder fundet.