Begravelse / bisættelse

Det skal du gøre

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting omkring dødsfaldet. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. I Sankt Jørgensbjerg Sogn kontakter man Kirkekontoret, Møllehusvej 120, 4000 Roskilde. Telefon: 46 34 14 66 hverdage mellem kl. 10-13.

Du finder blanketten ”anmodning om begravelse eller ligbrænding” på https://www.personregistrering.dk/index.php?id=95

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård.

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde 10 praktiske råd til pårørende: http://www.km.dk/borgerportal/doedsfald/praktiskeraad.htmlKirkelig handling

En kirkelige begravelse/bisættelse er de pårørendes afsked med den døde, hvor det kristne budskab om opstandelsen er rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og måske vigtigst kan man være fælles om sorgen og håbet.

Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.


Samtale med præsten

Før begravelsen/bisættelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen/bisættelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers er det noget de pårørende og præsten finder ud af sammen.

De fleste pårørende ønsker at præsten taler om afdøde og afdødes liv ved begravelsen/bisættelsen. Det er en vigtig del af den første svære tid, når man mister, at huske sammen. Der er mange måder at gøre det på og derfor mange måder at holde den gode begravelse/bisættelse på. Netop det har præsten stor erfaring med.

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Det kan være rart at snakke med præsten, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det, når man har mistet sin kære.

 

Sådan foregår begravelsen / bisættelsen

Ved begravelsen/bisættelsen synges de valgte salmer, præsten læser fra Bibelen og holder en tale om den afdøde.

Hvis den afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

Sankt Jørgensbjerg Kirke har to kirkegårde. Sankt Jørgensbjerg Kirkegård, der ligger i forbindelse med kirken. Og Sankt Ibs kirkegård, der ligger i forbindelse med Sankt Ibs Kirkeruin

Læs mere om kirkegårdsvalg på Kirkeministeriets borgerportal.