Bryllup

Kirkebryllup

Et kirkebryllup, hvor man bliver viet til hinanden foran familie, venner og Gud er en smuk begivenhed og noget helt særligt.

At blive gift i kirken omfatter både en vielse og en velsignelse.
Den kirkelige vielse har samme juridiske gyldighed som en borgerlig vielse, men den handler også om kristen tro, håb og kærlighed.

En borgerlig vielse (på rådhuset) kan følges op af en kirkelig velsignelse.

Et par kan blive gift i Sankt Jørgensbjerg Kirke, hvis mindst en af parterne har boet i sognet, er døbt eller konfirmeret i kirken, eller har forældre i sognet.
For overhovedet at blive gift i folkekirken kræves, at den ene eller begge er medlem.

Det praktiske


Den første kontakt tages til kirkekontoret, så datoen kan blive aftalt. Når kontoret ved, hvilken præst, der skal forestå vielsen, meddeles det til parret, som kontakter vedkommende præst for at aftale en samtale.

Parret skal have en prøvelsesattest fra kommunen, og aflevere den på kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal der udfyldes og afleveres en ægteskabserklæring (borger.dk).

Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Parret meddeler vidnernes navne og adresser til kirkekontoret, og de noteres i kirkebogen.

Hvis nogen vil ændre navn i forbindelse med vielsen, skal det selvfølgelig oplyses til kirkekontoret.
Hvis navneændringen skal gælde fra bryllupsdagen, er et nødvendigt at sende blanketten "Navneændring på bryllupsdagen", www.personregistrering.dk, til kirkekontoret i god tid inden vielsen.

Samtale med præsten

Samtalen har flere formål: Det praktiske i forbindelse med afviklingen af vielsen skal afklares, der skal vælges salmer, og præsten vil gerne høre lidt om parret og dets tanker, så præsten kan have det med i sin forberedelse af vielsestalen. Men samtalen har også til formål at snakke om samlivet i et ægteskab. Hvor er Gud i det hele, og hvad er vigtigt for jer?

Vielser i det fri


Det er blevet muligt at blive viet kirkeligt uden for kirkens rum, altså i det fri.
Det centrale er præcis det samme som den traditionelle vielse i kirken, men afhængigt af stedet, vil der være nogle ting, som er anderledes.
Det er afgørende, at vielsen kan foregå i ro og værdighed, og at der kan synges salmer med musikledsagelse. Parret skal sikre, at stedet må benyttes til vielsen, og præsten skal sikre, at kirkens krav overholdes.
Der vil derfor være lidt mere planlægning end ved en traditionel kirkevielse, men i samarbejde med præsten kan det sagtens lade sig gøre.