Konfirmation

Konfirmationsforberedelse - hvornår, hvor og hvordan?

Sankt Jørgensbjerg Kirke

Konfirmandforberedelsen ligger på 7. klassetrin.

I Sankt Jørgensbjerg kirke kommer eleverne fra Tjørnegårdsskolen, Sankt Jørgens Skole, Roskilde Private Skole samt de elever fra Absalon Skole, der bor i sognet.

Elever som bor i sognet, men går på andre skoler, kan altid vælge konfirmation i Sankt Jørgensbjerg, selvom de evt. følger undervisning med klassen i et andet sogn.

Præsterne kommer på besøg i klasserne / eller sender brev ud til dem, der bor i sognet, hen mod slutningen af 6. klasse med information om indskrivning, opstart osv.

Undervisningen foregår i Sankt Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, i Sankt Jørgensbjerg Kirke, Kirkegade 26, og i de smukke omgivelser i området omkring kirke og sognegård.

Martin Ishøy underviser eleverne fra Tjørnegårdsskolen.

Ulla Britt Sørensen, Mette Munk Bie og Maria Fruerlund Kamp underviser de øvrige konfirmander i fællesskab.

Alle følger skoleåret frem til konfirmationen. Timerne ligger inden for almindelig skoletid. Der er både morgentimer og eftermiddagstimer.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal konfirmanderne deltage i mindst 10 gudstjenester, gerne fordelt hen over året, så eleverne oplever både hverdags søndage og de store højtider. Ofte er der i løbet af konfirmationstiden en eller to gudstjenester, som konfirmanderne er helt eller delvist med til at forberede, som i så fald indgår i de 10.

Om at "gå til præst"?

Målet med undervisningen i Sankt Jørgensbjerg Kirke er, at støtte konfirmandernes vækst i tro, håb og kærlighed samt at lade dem opleve og få erfaringer med det kirkelige fællesskab. 

Vi taler sammen om Gud og Jesus, og sætter ord på, hvad vi tror på. Vi arbejder kreativt. Vi fortæller bibelhistorier, diskuterer etik og moral, og søger i det hele taget at fremme de unge menneskers erfaringer med at tale om - tænke over og gøre troen.

Hvornår er selve konfirmationen?

Sankt Jørgens skole og Absalon skole:

Konfirmationerne ligger hvert år på Store Bededag samt lørdagen efter og Kristi Himmelfart samt lørdagen efter. Fra år til år skifter det, hvornår de datoer falder.

I 2020 er det: 8. maj + 9. maj samt 21. maj + 23. maj.

I 2021 er det: 30. april + 1. maj, samt 13. maj + 15. maj

1.    Hver konfirmand/familie vælger selv hvilken dag af de 4 dage, de ønsker.

2.    Når mange vælger den samme dag, bliver der flere konfirmationer samme formiddag. Klokkeslæt for konfirmationen meldes endeligt ud senest i januar, det år hvor konfirmanden skal konfirmeres. (Det vil typisk være kl. 9.30 kl. 11 og kl. 12.30.)

3.    NB: Man kan altså regne med den dato, som man vælger. Men man kan ikke vælge hvilket klokkeslæt på dagen. Klassekammerater, som har valgt samme dato samles på samme konfirmationsgudstjeneste.

4.    Det er en god idé at vælge konfirmationsdato ved indskrivningen.

Tjørnegårdsskolen samt Roskilde Private skole:

Dato for konfirmationerne skifter fra år til år, og foregår i domkirken.

I 2020 er det: 16. maj

Eleverne herfra har også mulighed for at vælge egen sogne kirke – også Sankt Jørgensbjerg kirkes 4 datoer, som nævnt ovenfor.