Menighedsplejen i Sankt Jørgensbjerg Sogn

 

Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni.

Ordet stammer fra det græske diakonìa og betyder tjeneste. I kirken er diakoni omsorg for medmennesket, og den bygger på Bibelens fortælling om Jesu møde med mennesker. I kirkens diakoni mødes alle derfor med respekt, værdighed og omsorg. Den, som har brug for støtte, bliver ikke set som patient eller klient, men som et medmenneske.

Det kristne budskab forkynder, at vi finder meningen med livet i forholdet til vores medmennesker. Diakoni har altså altid været en del af det kristne liv. Troen på, at alle er skabt af Gud, betyder også, at ethvert menneske er værd at hjælpe.

Det diakonale arbejde varierer fra sogn til sogn. Her i Sankt Jørgensbjerg Sogn har vi oprettet Menighedsplejen, som varetager 5 projekter: økonomisk bistand til mennesker i akut krise, sorggruppen, Mødestedet, Fællesspisninger og Sommerferieprojekt                                                                    

 

Økonomisk bistand til mennesker i akut krise.                                     

Menighedsplejen samler penge ind via kirkens indsamlingsbøsser. En stor del af disse penge bruges til at yde økonomisk støtte til hårdt trængte mennesker. Det kan f.eks. være et tilskud til medicinregningen eller hjælp til køb af vintertøj. Det kræves dog, at ansøgeren kan bevise via årsopgørelsen fra Skat, at der ikke modtages flere penge end det der svarer til kontanthjælpsydelse. Ansøgningsskema kan man få udleveret på kirkens kontor i sognegården på Møllehusvej 120.

Julehjælp

 

Igen i år er der mulighed for at søge om økonomisk hjælp til julen.

Ansøgningsskemaer er tilgængelige fra 2. november 2020 på kirkens hjemmeside samt på kordegnekontoret, Møllehusvej 120.

Det er vigtigt at ansøgningen bliver afleveret på kordegnekontoret eller i sognegårdens postkasse SENEST torsdag den 3. december 2020 kl. 17.

For sent afleverede ansøgninger kommer desværre IKKE i betragtning.

 

 

Det er Sankt Jørgensbjerg Velgørenhedsforening, der står for julehjælpen. 

Sankt Jørgensbjergs Velgørenhedsforening er en gammel forening, som i over 100 år har haft til formål at give hjælp til betrængte borgere i Sankt Jørgensbjerg sogn.

Velgørenhedsforeningen vil hermed gerne opfordre til, at dem, der har brug for det, kommer forbi sognegården og henter et ansøgningsskema. Eller måske ikke dig selv – men så til en du kender et andet sted i sognet?

Det er ikke de store beløb vi har at gøre godt med. Men også mindre beløb kan være med til at julen ses i møde på en lidt lysere baggrund end ellers. Så kom endelig forbi!

 

Spørgsmål? – så ring til kirkekontoret på 4634 1466