Indmeldelse i folkekirken

Som medlem af Den danske Folkekirke er du medlem af en evangelisk-luthersk kirke. Betegnelsen stammer fra reformationen i 1500-tallet. Medlemsbidraget til folkekirken opkræves som kirkeskat. Det betyder, at der ikke betales medlemsbidrag for børn eller unge uden skattepligtig indkomst. Den egentlige indmeldelse sker ved dåben. Alle er velkommen til gudstjenester i folkekirken, uanset religiøst tilhørsforhold.

Som medlem kan du gøre brug af kirkernes mange tilbud som f.eks., koncerter, kirkekor, studiegrupper, foredragsaftener, babysalmesang og generelt deltage i de fællesskaber der er i og omkring kirken. Som medlem har du indflydelse på hvordan vi i Sankt Jørgensbjerg prioritere vores ressourcer, - på hvordan fordelingen skal være imellem tro, kultur og kirkens sociale arbejde.  Du kan gøre din indflydelse gældende ved at møde op til vores menighedsmøder (årsmøder), stille op til det lokale menighedsrådsvalg eller via arbejde som frivillig.

Som medlem har du ret til konfirmation, samt til at blive gift i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat. Hvis du er medlem af et andet evangelisk-luthersk trossamfund i Danmark, kan du blive medlem af folkekirken ved at tilslutte dig en menighed i folkekirken. Er du døbt i et andet kristent trossamfund, kan du også blive medlem af folkekirken. Hvis du har meldt dig ud, og gerne vil indmeldes i folkekirken igen, skal du kontakte en sognepræst. Under alle omstændigheder er det en god idé at kontakte en af vores præster, hvis du vil være medlem.

Kontakt vedrørende indmeldelse i Sankt Jørgensbjerg Kirke:

Sogne- og sygehuspræst Ulla Britt Sørensen, telefon:  2021 2566, e-mail: us@km.dk
Sogne- og sygehuspræst Mette Munk Bie, telefon:  4013 0319, e-mail: mmbi@km.dk
Sogne- og arresthuspræst Maria Fruerlund Kamp, telefon:  2116 8593, e-mail: mfk@km.dk
Sogne- og sygehuspræst Martin Ishøy, telefon:  2134 8180, e-mail: mi@km.dk
Kordegn Inge Forsmann, telefon:  4634 1466, e-mail: imnf@km.dk