Udmeldelse af folkekirken

Vil du melde dig ud? Hvis du vil melde dig ud, skal du tage kontakt til en af vores præster eller kirkekontoret. Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal det dog ske med dit samtykke. Kordegnen registrerer udmeldelsen i kirkebogen. Herved bliver den automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, samt hvornår det er sket. Melder du dig ud, har du ikke ret til kirkelige handlinger, og din beslutning vil blive respekteret som en tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage. Det er vores erfaring, at det er en god ide at fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du så ønsker begravelse eller bisættelse. Som pårørende står man ofte i en vanskelig situation, hvis man ikke har vidst eller forholdt sig til, at et familiemedlem er udmeldt af folkekirken. Tanker og overvejelser i forbindelse med ens død og hvordan de efterladte skal tage sig af afsked og begravelse er i det hele taget gode at have drøftet med ens nærmeste.

Enhver kan uanset medlemskab købe gravsted på en af folkekirkens kirkegårde.

Har du lyst til at tale med en præst om din beslutning hører vi gerne fra dig. Ikke fordi vi har nogen intentioner om at ændre på din holdning, men fordi samtale fremmer forståelsen.  Og fordi den måde vi ønsker at være folkekirke på her i Sankt Jørgensbjerg handler om fællesskab og dialog.

Såfremt du ønsker at genindtræde i folkekirken skal dette ske ved anmeldelse til en af sognets præster, som skal attestere genindtrædelsen i folkekirken. Herefter registreres genindtrædelsen, og der bliver tilsendt ny fødsels- og dåbsattest.

Kontakt vedrørende udmeldelse af Sankt Jørgensbjerg Kirke:

Sogne- og sygehuspræst Ulla Britt Sørensen, telefon:  2021 2566, e-mail: us@km.dk
Sogne- og sygehuspræst Mette Munk Bie, telefon:  4013 0319, e-mail: mmbi@km.dk
Sogne- og arresthuspræst Maria Fruerlund Kamp, telefon:  2116 8593, e-mail: mfk@km.dk
Sogne- og sygehuspræst Martin Ishøy, telefon:  2134 8180, e-mail: mi@km.dk
Kordegn Inge Forsmann, telefon:  4634 1466, e-mail: imnf@km.dk