Kordegn Inge M. Næsager Forsmann

Møllehusvej 120.

Tlf. 4634 1466, mandag - fredag kl. 10-14 samt torsdag kl. 16-18.

Email: imnf@km.dk

 

 

Sognegårdsvært Leif Laurberg

Møllehusvej 120.

Tlf.: 2445 6888, mandag - torsdag.

E-mail: llau@km.dk

Kirketjener Ann-Britt Aurdal-Nærvig

Møllehusvej 120.

Tlf.: 2334 5988, (træffes i dagtimerne undtagen mandag).

E-mail: abau@km.dk