Du er her: 

Samarbejdsaftalen i hus!

I flere år har Sankt Jørgensbjerg menighedsråd samarbejdet med foreningen KoncertKapellet om at omdanne den gamle kapelbygning på Sankt Jørgensbjerg Kirkegård til et spillested for klassisk og anden akustisk musik.

Alle synes, at initiativet er fremragende og indlysende. Det vil være et bydelsløft og samtidig sikre den klassiske musik et spillested, der er godt og velegnet til formålet. Bag foreningen KoncertKapellet står flere seriøse aktører for klassisk og anden akustisk musik i Roskilde.

Også fra kirkens side er omdannelsen oplagt og naturlig. Kapellet har ikke været i drift i årevis, og en bygning, som ikke bliver brugt, står bare og forfalder. Det kan vi ikke have. Så foreningen låner så at sige bygningen af menighedsrådet, og holder den i drift. Menighedsrådet bliver ved med at eje bygningen, og opnår, at den ikke mister værdi ved at stå og forfalde. Tværtimod forbedrer foreningen bygningen indvendigt, hvilket bidrager til, at bygningen kan bevares i sognet.  

Ud over det rent materielle – og endnu vigtigere – finder kirken netop denne brug af det gamle kapel naturlig og glædelig. Kirke betyder ånd, og ånden har frit løb i kirken. Kunsten, her musikken eller tonekunsten, er et af åndens reneste udtryk. Det er grunden til, at vi traditionelt har holdt kirkekoncerter. Det bliver vi ved med. Men fra kirkens synspunkt vil musikaktiviteterne i KoncertKapellet blot være et ekstra udtræk af ånden. Naturligvis vil en stor del af musikken ikke været skrevet udtrykkeligt til Guds ære. Men hvis den fryder hjerterne (og ørerne), er den alligevel Gud til ære. Så selvfølgelig støtter kirken op bag musikken.

Desuden har vi – ikke mindst i Grundtvigs fædreland – en klar forståelse af vekselvirkningen mellem kristendom og kultur. Det er ikke ”det samme”. Nogle gange modsiger kristendommen og kulturen hinanden. Andre gang trækker de på samme hammel. Men hver for sig. Uden kristendom forfalder kulturen, og uden vekselvirkningen med kulturen bliver kristendommen og kirken lille, indelukket og selvoptaget. Med koncertkapellet støtter menighedsrådet op om et hotspot for livsbekræftende musik, der glæder og udfordrer.

Det siger sig selv, at sådan en omdannelse ikke kommer af sig selv. Der er mange skridt, der skal tages, og mange hurdler, der skal overvindes. Men det går godt fremad, og samarbejdsaftalen er et vigtigt skridt nærmere virkeliggørelsen af KoncertKapellet. Nu håber vi, at det lykkes at finde finansiering til den bygningsmæssige omdannelse! I den forbindelse: De bygningsmæssige forandringer af kapellet bliver indvendige. For den almindelige bruger af kirkegården, vil bygningen ikke komme til at tage sig anderledes ud, og den almindelige brug af kirkegården vil ikke blive forstyrret af kapellets nye funktion.

Hvis man vil vide yderligere kan man gå ind på KoncertKapellets hjemmeside: http://www.koncertkapellet.dk, hvor man blandt andet kan se det fornemme prospekt, som er udarbejdet af arkitektfirmaet Cornelius og Vöge.

skrevet af sognepræst Martin Ishøy

Del dette: