Sankt Jørgensbjerg Kirkes menighedsmøder

En gang om året afholder menighedsrådet et menighedsmøde (årsmøde). Her redegøres for sidste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet aflægger desuden beretning om dets arbejde, og hvilke planer der er for det kommende arbejde.
 
Menighedsmødet er det forum, hvor du har mulighed for at deltage i samtalen/debatten om vores kirke.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til menighedsrådets arbejde.

Referater og oplæg fra møder