Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 12 valgte medlemmer samt kirkens 4 præster. Kordegnen er sekretær for rådet og en medarbejderrepræsentant deltager også i møderne

At sidde i menighedsråd er et stykke frivilligt arbejde, hvor der er mulighed for at stille op til menighedsrådsvalget hvert 4. år, næste gang i 2020. Hvis der indleveres flere lister bliver der sendt valgkort ud til alle medlemmer af Folkekirken i sognet og der holdes valg ligesom til fx byrådet. I Sankt Jørgensbjerg har de forskellige kandidater de seneste valgår samlet sig på én fælles liste, der så er valgt ved fredsvalg.

Der har stille og roligt været lidt udskiftning på nogle af pladserne, hvorfor vi har et menighedsråd med en god blanding af erfarne medlemmer og helt nytilkomne.

Menighedsrådet ved Sankt Jørgensbjerg Kirke mødes typisk den sidste onsdag i måneden kl. 19 i sognegårdens lokaler. De præcise mødedatoer fremgår af kalenderen. Menighedsrådets møder er offentlige, og alle er derfor velkomne til at komme og overvære rådets møder. Referater offentliggøres nedenfor - ældre referater er tilgængelige gennem kirkekontoret.

De valgte medlemmer af menighedsrådet 2016 - 2020

Kim Jesper Josefsen, formand
Charles Clausen, kasserer
Jens Tiedt, kirkeværge
Hanne Langager, kontaktperson
Carsten Bjørn Larsen
Erik Munk
Kim Bramming
Susanne Presley

Øvrige medlemmer (billeder er på vej)

Mette Gudman Henriksen, næstformand

Allan F. Mortensen

Lars Nielsen, kontaktperson

Annette Skamris Matthiesen

Kommende menighedsmøder

30jan kl. 19:00

MR-møde januar

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle. Møderne afholdes i Sankt Jørgensbjerg …

30jan kl. 19:00
27feb kl. 19:00

MR-møde februar

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle. Møderne afholdes i Sankt Jørgensbjerg …

27feb kl. 19:00
27mar kl. 19:00

MR-møde marts

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle. Møderne afholdes i Sankt Jørgensbjerg …

27mar kl. 19:00
24apr kl. 19:00

MR-møde april

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle. Møderne afholdes i Sankt Jørgensbjerg …

24apr kl. 19:00
22maj kl. 19:00

MR-møde maj

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle. Møderne afholdes i Sankt Jørgensbjerg …

22maj kl. 19:00
19jun kl. 19:00

MR-møde juni

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle. Møderne afholdes i Sankt Jørgensbjerg …

19jun kl. 19:00