Menighedsrådsvalg 2020

Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i Sankt Jørgensbjerg Sogn. Vil du være en del af din lokale kirkes ledelse? Så stil op til menighedsrådsvalg 2020 og vær med til at give noget godt videre

Hvad laver man i Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet?

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget godt videre.

Menighedsrådets rolle og opgaver:

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt:

  • Menighedsrådet formuler visioner, værdier og mål for kirkens aktiviteter. Helt konkret er rådet også med til at planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken og i sognegården, fx koncerter, babysalmesang, foredrag, sorggrupper og børneaktiviteter og har derfor stor indflydelse på livet i kirken.
  • Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte, bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.
  • Vores menighedsråd mødes typisk en af de sidste hverdage i måneden kl. 19 i sognegårdens lokaler til menighedsrådsmødet. Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken. Nogle af disse udføres sammen med andre frivillige

Du kan læse mere om rådets arbejdet her og via referater og oplæg fra de årlige menighedsmøder.

Menighedsrådets medlemmer:
Menighedsrådet
består af 12 valgte medlemmer samt kirkens 4 præster.

At sidde i menighedsråd er et stykke frivilligt arbejde, hvor der er mulighed for at stille op til menighedsrådsvalget hvert 4. år, næste gang i år 2020. Der har stille og roligt været lidt udskiftning på nogle af pladserne, hvorfor vi har et menighedsråd med en god blanding af erfarne medlemmer og nogle som er kommet til ved det seneste valg. 

Sådan stiller du op

For at kunne stille op skal du:

  • Være over 18 år
  • Være medlem af folkekirken
  • Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen
  • Have bopæl i sognet eller have løst sognebånd.

Orienteringsmøde

Onsdag den 19. augusti 2020 kl. 19.00:

Offentligt orienteringsmøde om valg. Se program for dagen.

På orienteringsmødet vil menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. Kom og hør om hvordan din kirke fungerer og kom med bud på hvordan fremtiden skal se ud.

Valgforsamling

Tirsdag den 15. september 2020:

På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Se dagsorden for mødet.