Tidstavle for Sankt Jørgensbjerg Kirke

ÅrstalBegivenhed
ca 1040Første kirke færdig
ca 1080Anden kirke færdig
ca 1130Planer om benediktinerkloster ved kirken
slutning af 1100 talletSpedalskhedshospital 'på bjerget'
1253Spedalskhedshospitalet bevidnet
1280Spedalskhedshospitalet kaldes 'det gamle hospital'
begyndelse af 1300-talletHvælv opmures i koret
ca 14302 fag krydshvælv opmures i skibet
ca 1430Tårn med krydshvælv og våbenhus bygges
1435Den lille klokke anskaffes
ca 1490Altertavle (indgår nu delvis i den nuværende altertavle).
1500-1525Korbuekrucifix
1520Sankt Agnes males i nichen ved døbefonten
1522Kalkmaleri i tårnrum (og kirke, hvor de er forsvundet).
1536Reformation i Danmark
1550Dåbsfad anskaffes
1570Spedalskhedshospital lukkes - besiddelser overføres til Duebrødre Stiftelse
1571-1808Pastorat med Sankt Ibs Kirke
ca 1575Alterstager anskaffes
ca 1580 Bidstrup kirke, by og sogn nedlægges og lægges under Sankt Jørgensbjerg Kirke
1597Den store klokke anskaffes
1616Prædikestol anskaffes
1619Alter opsættes (er nu præstekjoleskab i domkirken)
ca 1620De første kirkebænke indsættes
1620Sygekalk anskaffes
1683Der laves pulpitur i kirken enten i tårnrummet eller langs nordvæggen
1700Alterkalk anskaffes
1719Oblatæske anskaffes
1700-talletPulpitur langs nordmur (bygget under den pietistisk kirkegangstvang i 1700-tallet)
1771Pulpitur udvidet og forbedret i tårnrum og langs nordmuren
1808Sankt Ibs Kirke og sogn nedlægges og lægges under Sankt Jørgensbjerg Kirke
1808-1939 Pastorat med Vor Frue
1843Kirkeskibet 'Bellona' ophænges.
1862Altertavle med billede af Kristus i Getsemane (hænger nu i Sankt Jørgensbjerg Kapel).
1868-?Istandsættelse af kirken
1869En ny døbefont anskaffes (står nu på Sct. Jørgensbjerg Kirkegården)
1906 Lysekronerne anskaffes
1939Sankt Jørgensbjerg Sogn bliver selvstændigt pastorat.
1953-55 Istandsættelse af kirken og udgravning af kirkegulv: "Ny" Altertavle, nye kirkebænke, nyt orgel, ny alterskranke, "ny" middelalder-døbefont
1963Kirkeskibet 'Christianus Quintus' ophænges
1991-1992Præsteværelset opføres

   

 

 

 

Præster igennem tiderne

Indtil 1571    Kirken betjent af domkirkens præster

Sognepræster ved Sankt Jørgensbjerg Kirke og Sankt Ibs Kirke
1571-1607    Jørgen Henriksen Flindt
1607-1617    Jesper Christoffersen Herløv
1617-1628    Mads Sørensen Colding
1628-1629    Niels Sørensen
1630-1653    Søren Nielsen Hjort
1653-1670    Niels Pedersen
1670-1700    Jens Hansen Anslet
1700-1719    Hans Kjeldsen Tausen
1719-1723    Erik Villadsen Lyche
1723-1723    Otto Olsen Maar
1723-1730    Hans Poulsen Bager
1731-1775    Oluf Pedersen Unger
1775-1784    Carl Christian Bendtsen
1784-1786    Jens Palæmon Jensen Aagaard
1786-1795    Andreas Reinhard Schreiber
1795-1797    Hans Fribo Garde
1798-1800    Otto Grundtvig
1800-1808    Laurits Michael Melchior

Sognepræster Sankt Jørgensbjerg Kirke og Vor Frue Kirke
1808-1829    Mathias Brangstrup
1829-1865    Hans Peter Bøye Hertz (tillige præst på Sct. Hans Hospital
                       1833-1865)
1866-1880    Joachim Godske Adam Vilhelm Bang
1881-1909    Hans Emil Meyling
1910-1939    Valdemar Deisner Hansen

Sognepræster ved Sankt Jørgensbjerg Kirke og Sankt Hans Hospitals Kirke
1940-1969    Villy Baunbæk
1945-1977    Asger Hoffmann Varming
1969-1986    Paul Crilles Bacher
1974-1995    Ernst W. Pedersen
1978-2007    Anni Knudsen Leth
1986-1994    Vinni Gaarn-Larsen
1995-2002    Gunder Christian Gundersen
1995-2013    Johannes Steen Hatorp
2002-            Ulla Britt Sørensen
2007-            Mette Munk Bie
2008-            Maria Fruerlund Kamp
2014-            Martin Leif Ishøy