Menighedsplejen

Menighedspleje er et konkret svar på det kristne bud om at tage sig af den, der søger hjælp i en vanskelig situation - materielt som følelsesmæssigt. Vi er et tilbud uden for det offentlige og organiseret som en selvstændig organisation. Vi lever af de midler, der indsamles ved hver søndags gudstjeneste.

Hvad er menighedsplejens formål og opgaver?

Menighedsplejens formål er: At varetage kirkeligt sociale opgaver over for sognets beboere - enkeltpersoner såvel som grupper. Det hedder fra gammel tid: "Sognets diakoni". Menighedsplejen påtager sig opgaver, som der er aktuelt behov for i sognet, og som der er mulighed for at skaffe nødvendig frivillig arbejdskraft til og de økonomiske forudsætninger for.

Menighedsplejen er en selvstændig juridisk enhed inden for Folkekirken. Menighedsplejens hjemsted er Roskilde kommune, Roskilde Stift. Vor menighedspleje er medlem af landsorganisationen Samvirkende Menighedsplejer og vi samarbejder med andre sognes menighedsplejer.

 

 

Menighedsplejens projekter

Økonomisk bistand til mennesker i akut krise
Menighedsplejen samler penge ind via kirkens indsamlingsbøsser. En stor del af disse penge bruges til at yde økonomisk støtte til hårdt trængte mennesker.

Det kan f.eks. være et tilskud til medicinregningen eller hjælp til konfirmationen. Det kræves dog, at ansøgeren kan bevise via årsopgørelsen fra Skat, at der ikke modtages flere penge end det der svarer til kontanthjælpsydelse. Ansøgningsskema kan man få udleveret på kirkens kontor i Sankt Jørgensbjerg Sognegård.

Sorggruppen
Under Menighedsplejen hører også sognets sorggruppe. Sorggruppen består af 6-10 medlemmer, som alle har mistet en nær pårørende. Sorggruppens formål er at skabe et fristed, hvor alle følelser har lov at komme til udtryk og hvor man får kontakt til andre mennesker, der kan lytte med forståelse og som man kan dele erfaringerne og smerten over sit tab med.
Læs mere om sorggruppens arbejde.

Kontakt:
Formand for menighedsplejen, sognepræst Mette Munk Bie. Træffes i dagtimerne på: 4013 0319 eller e-mail: mmbi@km.dk