Menighedsplejen

Menighedspleje er et konkret svar på det kristne bud om at tage sig af den, der søger hjælp i en vanskelig situation - materielt som følelsesmæssigt. Vi er et tilbud uden for det offentlige og organiseret som en selvstændig organisation. Vi lever af de midler, der indsamles ved hver søndags gudstjeneste.

Hvad er menighedsplejens formål og opgaver?

Menighedsplejens formål er: At varetage kirkeligt sociale opgaver over for sognets beboere - enkeltpersoner såvel som grupper. Det hedder fra gammel tid: "Sognets diakoni". Menighedsplejen påtager sig opgaver, som der er aktuelt behov for i sognet, og som der er mulighed for at skaffe nødvendig frivillig arbejdskraft til og de økonomiske forudsætninger for.

Menighedsplejen er en selvstændig juridisk enhed inden for Folkekirken. Menighedsplejens hjemsted er Roskilde kommune, Roskilde Stift. Vor menighedspleje er medlem af landsorganisationen Samvirkende Menighedsplejer og vi samarbejder med andre sognes menighedsplejer.

 

 

Menighedsplejens projekter

Økonomisk bistand til mennesker i akut krise

Menighedsplejen samler penge ind via kirkens indsamlingsbøsser. En stor del af disse penge bruges til at yde økonomisk støtte til hårdt trængte mennesker.

Det kan f.eks. være et tilskud til medicinregningen eller hjælp til konfirmationen. Det kræves dog, at ansøgeren kan bevise via årsopgørelsen fra Skat, at der ikke modtages flere penge end det der svarer til kontanthjælpsydelse. Ansøgningsskema kan man få udleveret på kirkens kontor i Sankt Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120.

 

Sorggruppen

Under Menighedsplejen hører også sognets sorggruppe. Sorggruppen består af 6-10 medlemmer, som alle har mistet en nær pårørende. Sorggruppens formål er at skabe et fristed, hvor alle følelser har lov at komme til udtryk og hvor man får kontakt til andre mennesker, der kan lytte med forståelse og som man kan dele erfaringerne og smerten over sit tab med. Hvis du er interesseret i at vide mere om sorggruppen er du velkomme til at kontakte sognepræst Mette Munk Bie på mmbi@km.dk eller på mobil: 40 13 03 19 eller læse folderen om sorggruppen som findes på hjemmesiden.

Læs mere om sorggruppens arbejde.

 

Mødestedet.

Mødestedet er som ordet beskriver det, et sted hvor mennesker kan mødes og få en hyggelig snak over en kop kaffe og en bid brød. Mødestedet er åbent alle søndage kl.14-16 og holder til i Sognegården. Der er altid mødestedsværter tilstede, som står for at lave kaffen og som hygger om gæsterne. Hvis du er interesseret i at vide mere om Mødestedet eller om at være vært, så er du velkommen til at kontakte sognepræst Ulla Britt Sørensen på us@km.dk eller ring på mobil: 20 21 25 66. 

Læs mere om Mødestedet                                                                                                                                                        

 

Fællesspisninger.

Cirka en gang i kvartalet inviterer Menighedsplejen til Fællesspisning i Sognegården. Vi har et hold af frivillige der køber ind og laver mad og kl.17 byder vi indenfor til en snack og en snak og muligheden for at give en hånd med til at dække bord. Kl.18 spiser vi sammen og omkring kl.20 runder vi aftenen af med en sang. Det koster 25 kr. for et måltid mad. 50 kr. for en familie. 

Læs mere om Fællesspisning

 

Sommerferieprojektet er for børnefamilier, hvor der ikke er økonomisk overskud til at tage på ferie. Folkekirkens Feriehjælp er et tilbud til Samvirkende Menighedsplejers medlemssogne om kvit og frit at sende nogle af sognets vanskeligt stillede børnefamilier på en uges sommerferie i højsæsonen. Hvis du er interesseret i at vide mere om sommerferieprojektet er du velkommen til at kontakte sognepræst Mette Munk Bie på mmbi@km.dk eller ring på mobil: 40 13 03 19.

 

 

Menighedsplejen har fået Mobil Pay 74972

Det er nu muligt at betale med Mobile Pay ved Menighedsplejens arrangementer.

Ligeledes kan man bruge Mobile Pay, hvis man ønsker at støtte Menighedsplejens diakonale arbejde i sognet med et bidrag.

Kontakt:
Formand for menighedsplejen, sognepræst Mette Munk Bie. Træffes i dagtimerne på: 4013 0319 eller e-mail: mmbi@km.dk