Sankt Jørgensbjerg Sognegård

Sankt Jørgensbjerg Sognegård ejes og drives af menighedsrådet for Sankt Jørgensbjerg Sogn, Roskilde.


Ifølge gældende regler for brug af Sankt Jørgensbjerg Sognegård, kan lokalerne udelukkende benyttes til formidling af kirke og kristendom, arrangeret af Sankt Jørgensbjerg Kirke eller andre arrangører med direkte relation til Folkekirken.


”Regler for brug af Sankt Jørgensbjerg Sognegård” begrundes i ønsket om, at sognegårdens bygning, inventar, og personaleresurser primært anvendes med henblik på kristendomsformidling til glæde for Folkekirkens medlemmer i Roskilde som helhed og Sankt Jørgensbjerg Sogn i særdeleshed.


Sognegårdens personale assisterer med opstilling af inventar og tekniske hjælpemidler, samt indkøb og anretning af eventuelt traktement.

Der kan opkræves betaling for benyttelse af sognegårdens lokaler og øvrige faciliteter, og beløbet fastsættes i forhold til arrangementets omfang og udnyttelse af sognegårdens resurser.


Regler for brug af sognegården administreres i det daglige af sognegårdsværten. Menighedsrådet kan i særlige tilfælde give dispensation for gældende regler.

Yderligere information og reservation kan ske ved henvendelse pr. mail til sognegårdsværten.: llau@km.dk

Ovenstående er vedtaget 27. marts 2016 af menighedsrådet

Menighedsrådsformand
Kim Jesper Josefsen

 

Bemærk at vi altid er åbne overfor at lave arrangementer og aktiviteter sammen med andre foreninger og netværk.  Så fremfor at tænke i leje eller lån af sognegårdens faciliteter, så tænk samarbejde og synergi der kan komme flere til glæde.