Visioner og værdier for Sankt Jørgensbjerg Kirke

Vision
Vi ønsker at se Sankt Jørgensbjerg Kirke som en vandrende kirke af levende sten, der er nærværende og engagerende gennem skiftende tider, et livsforandrende glimt af julenats budskab: fred på jord.

Værdier
Sankt Jørgensbjerg Kirke er et kristent fællesskab hvor værdierne Tillid, Respekt, Omsorg, Nærvær gennemtrænger kirkelivet.

Mål for Sankt Jørgensbjerg Kirke i 2019 og 2020

Generelt:

 • Øget fokus på vores aktiviteter, så vi har noget som både rammer bredt, dybt og alle aldersgrupper
 • Igangsættelse af mindst et nyt tilbud til målgruppen børn, unge og deres voksne
 • At gøre Sankt Jørgensbjerg Kirke og Sct. Ibs ’kirkerum’ mere tilgængelige, enten som åben kirke eller via flere arrangementer i kirken.

Gudstjenesteliv:

 • Fastholde det eksisterende gudstjenesteliv, herunder understøtte flere gudstjenester og andagter på andre tidspunkter end søndag formiddag.  Eksempelvis ved at lave naturgudstjeneste/andagt/spiritualitet/ pilgrimsvandring - udnytte af vi er nabo til skov og vand.
 • At styrke gudstjenestelivet i Sankt Jørgensbjerg som svar på tidens søgen efter tro og mening med tilværelsen
 • At afklare om der er grobund for et gudstjenesteudvalg, og i givet fald oprette det, med inddragelse af menighedsrådsmedlemmer og evt. andre frivillige.

Kirken og samfundet:

  • At fremme det dialogiske i vores arrangementer; eksempelvis ved fællesspisning, oplæg til dialog ved sogneaftner, filmklub og lignende
  • At samtalen om tro og spiritualitet skal styrkes yderligere, ud over allerede eksisterende muligheder såsom sorggruppe og litteraturkreds, gennem oprettelse af studiekreds eller samtalesalon.

  Diakonien:

  • At fortsætte og udvikle vores engagement i allerede eksisterende sociale sammenhænge med ensomme, socialt udsatte og ældre.


  Kommunikation:

  • Øget brug af kommunikationsmedier og målbar flere brugere her af:
   - Mål at vi har 400 følgere på Instagram ved udgangen af 2020
   - Mål at vi har 600 følgere på Facebook ved udgangen af 2020
   - Mål at alle kulturelle og sociale arrangementer bliver oprettet som Facebook-begivenheder og vi i den forbindelse vurdere om der skal bruges penge på annoncering her af.
  • Målrette kommunikation til specifikke målgrupper. – Nye forældre og ny tilflyttede til sognet (velkomstbrev) Invitationer til arrangementer.
  • Igangsætte kampagne for at få flere til at modtage eNyhedsbrevet:
   - Mål at vi har 500 modtagere af eNyhedsbrevet ved udgangen af 2020.
  • Bedre og mere målrettet brug af kommunikation i og ved kirkens lokaler. Evt. brug af digitale medier i den forbindelse. Projekt ’Nye skilte i og ved kirkens bygninger’ sammentænkes hermed.

  Frivillige:

  • Vi søger at give mulighed for mange slags frivillighed, herunder ad-hoc frivillige og mere lejlighedsvis frivillighed, for at understøtte en kultur hvor alle kan få mulighed for at bidrage.