Visioner og værdier for Sankt Jørgensbjerg Kirke

Vision
Vi ønsker at se Sankt Jørgensbjerg Kirke som en vandrende kirke af levende sten, der er nærværende og engagerende gennem skiftende tider, et livsforandrende glimt af julenats budskab: fred på jord.

Værdier
Sankt Jørgensbjerg Kirke er et kristent fællesskab hvor værdierne Tillid, Respekt, Omsorg, Nærvær gennemtrænger kirkelivet.

Mål for Sankt Jørgensbjerg Kirke i 2017 og 2018

Generelt:

 • Øget fokus på vores aktiviteter, så vi har noget som både rammer bredt og dybt.


Gudstjenesteliv:

 • Fastholde det eksisterende gudstjenesteliv, herunder onsdag som en dag, hvor der er spirituelle aktiviteter i kirken (andagt, musik, meditation og lignende)
 • At afklare om der er grobund for et gudstjenesteudvalg, og i givet fald oprette det, med inddragelse af frivillige.
 • At vise os som Grøn Kirke ved at etablere naturgudstjeneste/andagt/spiritualitet/ pilgrimsvandring - udnytte af vi er nabo til skov og vand.


Kirken og samfundet:

 • At fremme det dialogiske i vores arrangementer; eksempelvis ved fællesspisning, oplæg til dialog ved sogneaftner, filmklub, reformationsfejringsarrangementer og lignende.
 • At samtalen om tro og spiritualitet skal styrkes yderligere, ud over allerede eksisterende muligheder såsom sorggruppe og litteraturkreds, gennem oprettelse af ny studiekreds eller samtalesalon.


Diakonien:

 • At fortsætte og udvikle vores engagement i allerede eksisterende sociale sammenhænge med ensomme, socialt udsatte og ældre.


Kommunikation:

 • Øget brug af kommunikationsmedier og målbar flere brugere her af:
  - Mål at vi har 400 følgere på Instagram ved udgangen af 2017
  - Mål at vi har 400 følgere på Facebook ved udgangen af 2017
  - Mål at alle kulturelle og sociale arrangementer bliver oprettet som Facebook-begivenheder og vi i den forbindelse vurdere om der skal bruges penge på annoncering her af.
 • Målrette kommunikation til specifikke målgrupper. – Nye forældre og ny tilflyttede til sognet (velkomstbrev) Invitationer til arrangementer.
 • Igangsætte kampagne for at få flere til at modtage eNyhedsbrevet:
  - Mål at vi har 400 modtagere af eNyhedsbrevet ved udgangen af 2017.

Frivillige:

 • Der skal appelleres til mennesker, som ønsker at være frivillige i det kirkelige fællesskab som Sankt Jørgensbjerg Kirke er
 • Vi søger at give mulighed for mange slags frivillighed, herunder ad-hoc frivillige og mere lejlighedsvis frivillighed, for at understøtte en kultur hvor alle kan få mulighed for at bidrage
 • Der søges etableret en gruppe frivillige, der ønsker fra egne haver eller andre steder, at levere blomster og lignende dekorationer til gudstjenestelivet.